Inicjatywy pro-eko

Podejmujemy działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej nie tylko w skali lokalnej społeczności.

Aktywnie uczestniczymy w edukowaniu, prezentując swoje kompetencje w praktycznych działaniach nie tylko na budowach, ale i najbliższym otoczeniu. Tutaj wyjaśnimy jaki jest cel inicjatyw prośrodowiskowych i dlaczego są tak ważne?

box 5Jak podają badania Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, na świecie w ciągu roku produkuje się ponad 300 milionów ton plastiku. Wiele z tych odpadów nie jest poddawana recyklingowi, tylko pozostaje w środowisku i trafia np. do oceanów. Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, dzięki czemu proekologiczne działania stają się popularniejsze. Ta tendencja przyczynia się również do uruchamiania nowych inicjatyw, tworzonych z myślą o ekologii.

Inicjatywy ekologiczne to naturalna konsekwencja większej świadomości społeczeństwa na temat wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Dzięki nim możliwe jest nie tylko edukowanie ludzi, ale przede wszystkim pokazywanie im, w jaki sposób mogą zmienić swoje nawyki, aby przestały mieć negatywny wpływ na środowisko. Są więc konieczne, a organizowanie takich aktywności przez duże przedsiębiorstwa zachęca kolejne firmy do podobnych działań o tym charakterze.

Ta edukacja młodego pokolenia to nasza najważniejsza inicjatywa proekologiczna! To, czego to pokolenie dokona, co przekaże kolejnym pokoleniom, zadecyduje o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać nasze otoczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby to właśnie ci młodzi, zdolni i kreatywni ludzie chcieli wpływać na świat, angażując się w inicjatywy proekologiczne i rozumiejąc, dlaczego są one tak ważne. Pamiętajmy, żeby ich w tym wspierać. Tyle każdy z nas może zrobić. Wiara w ich sukces to szansa dla Ziemi.

 

W młodości siła

Przede wszystkim: młodzi chcą działać. Według badania „Młodzi aktywni 2013”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela, aż 80,4 proc. spośród 317 ankietowanych Polaków w wieku od 13 do 30 lat, którzy określili się mianem aktywnych, działa społecznie. Wśród nich inicjatywy proekologiczne podejmuje 33,3 proc., a 3,8 proc. działa na rzecz zwierząt. Młodzi ludzie chcą działać społecznie, a coraz więcej z nich myśli o działaniach proekologicznych, jako akcjach, dzięki którym mogą mieć realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. To bardzo dobra wiadomość!

Po drugie: młodzież ma dzisiaj coraz więcej możliwości do podejmowania działań na rzecz środowiska. Programy unijne, szkolne i edukacyjne inicjatywy, wreszcie działalność proekologicznych organizacji pożytku publicznego stwarzają młodym ludziom coraz bardziej dogodne warunki do aktywnej ochrony naszej Planety. Własne pomysły i chęci do pracy wszędzie tam są mile widziane. Trzeba to wykorzystać

 

Unijne wsparcie

Wszystkim, którym brakuje czasem determinacji do realizacji swoich projektów i tym, którzy odrzucają swoje kolejne świetne pomysły, mówiąc: „a co ja mogę zrobić”, przychodzi z odsieczą Eurodesk, czyli Europejska Informacja dla Młodzieży. Jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, to najwyższy czas, żeby nadrobić zaległości. Eurodesk powstał z myślą o ludziach młodych. Wspierany przez Komisję Europejską, sam wspiera. I informuje. Wyjaśnia, jakie korzyści młodzi ludzie mogą czerpać z faktu, że są Europejczykami. To właśnie przez Eurodesk możemy poznać unijne programy, w ramach których młodzież może uzyskać środki na własne inicjatywy. Również osoby pracujące z młodzieżą mogą ubiegać się o dotacje na realizację swoich projektów. W ostatnich latach środki można było zdobyć w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Od 2014 roku program ten, razem z innymi programami, został zastąpiony jednym programem: „Erasmus +”.

W ramach programu „Młodzież w działaniu” wielu młodych ludzi dostało dofinansowanie na swoje proekologiczne pomysły. Na przykład młodzież z Maszewa w ramach projektu pt. „Śmieć buduje świat” zbudowała ogromną rzeźbę ze… złomu i odpadów. Budowa dzieła o nazwie „Big Mama” zintegrowała całą lokalną społeczność, bo przy okazji jej budowy młodzi ludzie zorganizowali też warsztaty ekologiczne, dziennikarskie i artystyczne. Inny młodzieżowy projekt zrealizowany w ramach „Młodzieży w działaniu” to np. „Tajemnicza dolina”. Grupa siedmiu osób postanowiła wypromować piękno doliny rzeki Warty. Spotkania informacyjne, wycieczki, organizacja eko-patrolu monitorującego dolinę rzeki, wreszcie sprzątanie okolic rzeki i likwidacja dzikich wysypisk – to wszystko udało się nieformalnej grupie Modraszki z Częstochowy.

Zastanówmy się więc, czy w naszej okolicy nie niszczeje jakiś piękny kawałek przyrody, o który moglibyśmy zadbać. A może są wokół nas ludzie, którzy myślą tak jak my? Razem zawsze jest łatwiej. Dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej możemy naprawdę efektywnie realizować nasze proekologiczne inicjatywy. Kto wie, może z czasem przerodzą się one w coś naprawdę wielkiego?